Høyre må stoppe DLD

Nå går kampen mot Datalagringsdirektivet inn i sin siste fase. Saken er til behandling i Stortinget, og tidligere sosialminister Ingjerd Schou fra Høyre er saksordfører. Det er Høyre som avgjør om Norge skal ivareta borgernes frihet fra pålagt overvåkning, eller om rettstatens prinsipper om uskyld inntil bevist skyld skal snus på hodet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Datalagringsdirektivet bryter grunnleggende med prinsippet om at du ikke skal overvåkes dersom du ikke har gjort noe ulovlig og speilvender hvordan rettstaten skal se ut. Direktivet innfører et nytt prinsipp om at alle for sikkerhets skyld skal overvåkes hele tiden. En slik praksis er helt uakseptabel i en rettsstat.

I spørsmål om overvåkning og personvern kan ingen ha forventninger til Arbeiderpartiet, men det må være mulig å forvente mer av Høyre. Schous fylkeslag Østfold Høyre har vært blant direktivets skarpeste kritikere, og Høyres egen interne høring viste at flertallet klart vil avvise Datalagringsdirektivet. Østfold Høyre har blant annet uttalt at:

"Å støtte en så omfattende lovpålagt lagring av sensitiv informasjon som det her er tale om vil etter vår oppfatning klart bryte med våre prinsipper. Videre vil det kunne undergrave Høyres rolle som et parti som beskytter den liberale rettsstaten. Prinsipprogrammet sier blant annet at «Utvidet omfang av gamle og nye former for registrering kan representere en fare for personvern og ytringsfrihet.» Skal vi beholde noe troverdighet på dette feltet må vi derfor si et ubetinget nei til direktivet" og "at Datalagringsdirektivet føyer seg inn i rekken av tiltak innført etter 11. september 2001 som truer vår status som liberale rettsstater, der personvern og ytringsfrihet er grunnleggende elementer. Går man på akkord med disse verdiene risikerer man tilslutt å miste noe mye mer verdifullt enn det terroristene kan gjøre mot oss."

Fylkeslaget legger seg her på linje med Venstres prinsipielle innvending som vi har hevdet siden 2006. Vi håper og tror at resten av Høyre viser at de tar den liberale delen av sin liberalkonservative arv på alvor, og stemmer ned dette alvorlige inngrepet i våre privatliv.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**