Stor deltakelse på Lokalpolitisk nettverk i Trondheim

I helga var over 30 engasjerte Venstre-folk fra hele Trøndelag samlet til skolering og valgkampforberedelser i Trondheim gjennom LPN, lokalpolitisk nettverk. Hovedtema denne gang var skolepolitikk og næringspolitikk, i tillegg til mediearbeid og valgkampplanlegging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det lokalpolitiske nettverket er den politiske skoleringa av lokale tillitsvalgte og de som skal stå på listene til valget neste år. – Det lover veldig bra for både listestillingsarbeidet og valgkampen at så mange møter opp på denne samlinga nå et halvt år før valget, og ikke minst er det viktig for oss at så mange kommuner er representert, sa fylkesleder Andre N. Skjelstad etter helgas samling.

Skoleeiere

Guri Melby

Foto: Vidar Grundetjern

På agendaen stod både gruppearbeid og foredrag, både politikk og organisatorisk arbeid. Sentralstyremedlem Guri Melby innledet om skolepolitikk.
-Kommunepolitikerne må ikke glemme at det er de som er skoleeiere. Ansvaret er ikke bare bygninger, men også innholdet i skolen. Det er viktig å følge opp resultatene i skolen både på trivselsundersøkelser, mobbeundersøkelser og nasjonale prøver, mente Guri Melby.
-Når det gjelder kunnskapsnivå så scorer norske skoleelever dårligere enn ressurssituasjonen skal tilsi. Det er forbedring på PISA 2010, men fortsatt bør det jobbes for å bli bedre og Steinar Haugsvær snakket engasjert om mediearbeid og valgkamp.

Stor troverdighet i næringspolitikken

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

Lørdag innledet Ola Elvestuen om Venstres næringspolitikk.
-Venstres næringspolitikk er sterkt knyttet til småbedriftene og Lars Sponheim sitt engasjement for disse, fortalte Ola Elvestuen. Venstre har en sterk troverdighet i sakene som omhandler rammebetingelsene for disse bedriftene. 99% av bedriftene i Norge er bedrifter med mindre enn 20 ansatte, og er småbedrifter.

Veien videre
Før valget gjenstår det nå en samling, og den blir i juni. Hvis noen har ønsker om temaer på denne samlinga, både politikkområder og andre ting, så er det bare å ta kontakt med noen i styret og komme med innspill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**