Ufrivillig deltid i kommunal sektor

VENSTRE i Rissa vil at det skal settes mer søkelys på ufrivillig deltid. Over halvparten av de som har deltidsstillinger i Rissa ønsker en økt stillingsandel. Målet i kommunen er at innen juni 2012 skal ingen som ikke ønsker det selv, ha deltidsstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Et prosjekt som nylig er avsluttet i kommunen skulle kartlegge hva som er hindringene for å kunne tilby heltidsstillinger framfor deltid. Rissa er den kommunen i Fosen med flest på deltid, ja faktisk en av de kommunene i Sør-Trøndelag som har flest på deltid.

Dette mener Venstre det nå må settes mer søkelys på.

Et problem
– Deltid er et problem fordi den ansatte ofte ikke kan leve av jobben og er avhengig av å ha en mann til å forsørge seg, sier Anne Jorid Gullbrekken. Det er en kjennsgjerning at det er de såkalte kvinneyrkene som ofte tilbyr deltidsstillinger, og dermed flest kvinner som jobber ufrivillig deltid.

– I dag har ikke kvinner og menn et reelt valg i forhold til deltid for eksempel når barna er små. Mannen tjener ofte mer og da blir det automatisk kvinnen som må velge deltidsstilling. Det er ikke et reelt valg for de fleste familiene, mener Siri Evjen.

De to Venstrekvinnene mener det er viktig å få satt dette på dagsorden nå, og vil be om at saken tas opp til diskusjon i kommunestyret.

– Vi vedtok i 2009 at ufrivillig deltid skulle bort. Det er et problem for arbeidsgiver å lyse ut deltidsstillinger også, fordi det er vanskeligere å få fagfolk, mener Gullbrekken.

Spørreundersøkelse
Resultater fra en spørreundersøkelse som ble gjort blant deltidsansatte i Rissa viser at over halvparten av de spurte ønsker seg en høyere stillingsandel. Undersøkelsen ble sendt til kommunalt ansatte og svarprosenten var 84.

Innen omsorg svarte 50 prosent at de ønsket økning. Innen skole ønsker 56 prosent økning, innen barnehage vil 59 prosent ha større stillingsandel, og blant de som hører inn under renholdere/vaktmestere ønsker 67 prosent seg høyere stilling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**