Valgkamptrening & nettverksbygging

Søndre Land Venstre deltok med to medlemmer på Venstres lokalpolitisk nettverks-samling for Oppland og Hedemark 12-13 mars. – Å få delta i dette nettverket gir oss muligheter til å utveksle erfaringer, utdype viktige politiske tema, og knytte nye venstre-kontakter i innlandet , sier en fornøyd lokallagsleder Hans I. Gamst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 T. Brenner, H.I. Gamst, og K. Almenning

T. Brenner, H.I. Gamst, og K. Almenning
Foto: C. G. Madsen

Lokalpolitisk nettverk er Venstres storsatsing for å hjelpe fram listekandidater ved høstens lokalvalg i hele Norge. Det arrangeres nettverksamlinger i alle regionene i landet omtrendt til samme tid. Dette er den tredje av i alt fire samlinger før valget i september 2011. På samlingene er det satt av tid til både diskusjoner om, og fordyping i, Venstres politiske hovedsaker slik at lokale kandidater er forberedt i valgkampen fram mot lokalvalget i høst.

Denne gangen var næringsutvikling og styrking av skolen på dagsorden i tillegg til forberedelser til lokalvalget. -Vi trenger å legge til rette for nyetableringer i Søndre Land så innspill og erfaringer rundt dette kan kan vi med fordel ta med oss til vår kommune, sier Terje Brenner listekandidat for Venstre.

Skole

Foto: Luth

Skolesatsing er en merkesak for Venstre og Søndre Land Venstre er opptatt av hvordan det legges tilrette for overgangene mellom skoleslag. Det er mange utfordringer i overgangen mellom barnehage og skole, og kanskje ser vi dette igjen i overgangen til videregående utdanning der frafallet er stort. -Vi må rett og slett bli mere opptatt av hvordan vi kan samarbeide bedre oss imellom når elever begynner på et nytt nivå, slik at hver elev føler seg verdsatt og gis den beste anledningen til å lære i skolen fra første dag, sier Brenner.

Inge Solli mottok hedersprisen fra Ungt Entreprenørskap.

Foto: Venstre

Venstre nye program for framtidig verdiskaping er definitivt spensdig næringspolitisk satsning. Den kan revolusjonere satsingen på innovative bedriftsetableringer og sparke igang et eget livsløp for framtidig bedrifter med internasjonalt potensiale. For å få til dette foreslår Venstre bla. å opprette en Gründerbørs som investorer kan kjøpe seg inn i. I tillegg må statlig finansiering inn i regionale og bransjespesifikke investeringsfond. -Når vi vet at de fleste nye arbeidsplasser skapes i unge bedrifter må vi utvikle en næringskultur lokalt og regionalt som gjør det mer attraktivt å etablere nye bedrifter, sier Venstres 1. kandidat til komunevalget Hans I. Gamst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**