Støtt opp om Mjøsaksjonen

Kommunestyremøtet i Eidsvoll tirsdag 22.mars kl 18, hvor reguleringsplanen for E6/Dovrebanen skal opp på nytt etter at Utvalg for teknisk anbefalte avvisning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Fjord

Foto: stock.xchng

Viktig nytt fra Mjøsaksjonen!
Ennå har vi en sjanse til å redde strandsonen! Planutvalget på Eidsvoll har sagt Nei til regulerings-planen! Reguleringsplanen skal dermed opp til ny behandling på Eidsvoll!
Tirsdag den 22. mars kl. 18 avholdes det nok et viktig møte som kommer til være avgjørende for Mjøsregionens skjebne i århundreder framover Møtet holdes i kommunestyresalen på Eidsvoll Rådhus kl.18.00.

Grønn skog

Foto: A.Hovstø

Bakgrunnen for dette er at Felleprosjektet E6 – Dovrebanen i fjor høst fikk godkjent regulerings-planene både på Eidsvoll og i Stange kommune etter sterke meningsutvekslinger. Dermed fikk de grønt lys for å påbegynne raseringen av strandsonen og naturen langs Mjøsa.
Fuglefredningsområdene langs Vorma ved Minnesund går også en vanskelig tid i møte.
Vi og flere andre sendte inn klager på vedtakene i begge kommunestyrene grunnet feil i saksbehandlingen både lokalt og sentralt; – noe vi fortsatt mener å ha belegg for.
Vårt mål er å få de ansvarlige myndigheter til å ombestemme seg, redde strandsonen og få utredet en østlig trase som er både billigere, raskere og bedre!
Alle klagene har nå vært til behandling i Teknisk utvalg og i Planutvalget på Stange og på Eidsvoll. I Teknisk Utvalg på Eidsvoll ble klagene anbefalt tatt til følge og dermed går altså hele saken tilbake til Kommunestyret på Eidsvoll der saken nå skal tas opp til ny behandling.
Møt opp og gi din støtte til politikere som tør å si nei til reguleringsplanen! Ditt fremmøte vil kunne gi støtte til politikere som evner å tenke bedre løsninger for Vorma, Mjøsa og fremtiden.
Med vennlig hilsen
Bjørn Solheim og Per- Magne Vestøl
Aksjon nei til rasering av Mjøsas strandsone,
Vi minner om kommunestyremøtet i Eidsvoll tirsdag 22.mars kl 18, hvor reguleringsplanen for E6/Dovrebanen skal opp på nytt etter at Utvalg for teknisk anbefalte avvisning.
Linje 450 Kongsberg-Eidsvoll er på Eidsvoll st. 17.12,
IC Lillehammer-Skien er på Eidsvoll kl. 16.56 og 17.56
IC Skien-Lillehammer er på Eidsvoll 17.16

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**