Venstre ba om at Lyse forpliktes av ordføreravtalen

Bystyret stemte mandag kveld ned forslag fra Venstre om at Lyse skal være forpliktet av ordføreravtalen slik Stavanger kommune selv er. Ordføreravtalen forplikter til kutt av klimgassutslipp med 20 prosent og tilstreber 20 prosent energieffektivitet innen 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Forslaget ble stemt ned av Høyre og Arbeiderpartiet.

Sparepæren - 80% energireduksjon.

Foto: Jan Erik Wilhelmsen

-Skuffende og med på å uthule klima- og miljøarbeidet, sier Venstres Helge Solum Larsen. -Stavanger var den første byen i Norge som sluttet seg til ordføreravtalen. For Venstre er det helt åpenbart at disse forpliktelsene også skal gjelde i forhold til vårt eierskap, noe annet blir å holde seg med doble standarder. Og Lyse er jo en svært sentral aktør i regionen, når det gjelder samfunnsbygging og infrastruktur.

Venstres forslag til eierstrategien var
"Del 3, femte strekpunkt " å uttrykke forventninger til verdiskapning og samfunnsnytte" gis følgende tillegg:
Stavanger kommune er bundet av Ordføreravtalen og forutsetter derfor at Lyse oppfyller denne avtalens mål innen 2020 gjennom energiøkonomisering og satsing på klimavennlig fornybar energi."

Venstre fikk støtte fra Frp, SV og Rødt.

Stavanger ønsker som miljøby å planlegge nye boliger som passivhus, energi til oppvarming skal i størst mulig grad være klimavennlig. Det er i saker reist spørsmål om Lyse velger å planlegge løsninger som baserer seg på best kjente miljøteknologi.

Les hele ordføreravtalen her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**