Styremøte for Voss Venstre

Det vert styremøte for Voss Venstre måndag 4. april, kl. 19.40. Møtet finn stad hjå Torstein i Kyrkjebø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det aller meste av møtetida i styremøta framover vil gå til program, valkampplan og gjennomføring av ulike tiltak.

Ytterlegare informasjon, innkalling og saksliste vert sendt ut pr. e-post.

Vel møtt!

Mvh.

Knut Olav Nestås

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**