Venstre aleine for alternativ 3 i Barbu

I planutvalsmøtet i dag foreslo Venstres Jan Kløvstad å gå inn for alternativ nr 3 i Barbu, med utbygging berre i vest og resten park. Han viste til konstruktive forslag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


frå Parkaksjonen og at det vil vere mogleg å finanisere ein park slik som foreslått. Vidare foreslo Venstre å åpne for kompakt bygging langs begge sider av Skydebaneveien for å få fleire folk nær sentrum.

Men i avstemminga fekk rådmannens forslag, alternativ 8, fleirtal.

Les også Agderposten og Arendals Tidende om debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**