Dette er en fallitterklæring

Ordene tilhørte Venstres Egil Fagerland da hovedutvalget for helse, sosial og omsorg behandlet rådmannens forslag om å nedlegge driften ved Rønningen gård. — Her har det vært dårlig planlegging og drift og det hele har ikke fungert etter sin hensikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Jarlsberg Avis 24. mars 2011

Jarlsberg Avis 24. mars 2011

I tillegg til mangel på planlegging har det ikke vært kostnadsrammer, hovedhuset på gården er verneverdig og følgelig kunne man ikke gjennomføre de ønskede arbeidene på bygget.

Hva har dere tenkt å gjøre med brukerne som i dag bor på Rønningen gård som en del av boligsosial handlingsplan, spurte Egil Fagerland kommunalsjefen og fikk støtte i sitt syn fra utvalgsmedlem Thove Bringaker.

Så langt har prosjektet kostet 9 millioner kroner, når rådmannen nå foreslår et salg av eiendommen.

Saken fikk forøvrig bred omtale i torsdagens utgave av Jarlsberg Avis.
Lederartikkelen i torsdagens avis kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**