Oversendelsesforslag om trafikksikkerhet

John-Arvid Eik framsatte under kveldens PNM-møte et ønske om å få kartlagt de rasutsatte veistrekningene i Lund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

John-Arvid Eik

John-Arvid Eik
Foto: Kenneth Gjesdal

Lund Venstre er opptatt av sikkerheten på veiene. Jeg er glad for at kommunen er i dialog med vegvesenet og setter dette viktige temaet på dagsorden.

Vi har i flere vintre nå — og spesielt denne — vært vitne til flere stein, jord og is/snøras som har gitt mange nesten-ulykker. Dette er langs veier der folk daglig passerer på vei til jobb og skole . Yrkessjåfører passerer også jevnlig veistrekninger der en i høyeste grad føler seg svært utrygg.
Også det økende antall av hyttefolk har «spennende» veistrekninger å passere.

Alle bør føle seg sikre når de ferdes på veiene i Lund og jeg mener vi har et spesielt ansvar for skolebarna.

Jeg har fått en liste fra Tines tankbilsjåfører, der de peker på noen veistrekninger som de fra sitt ståsted finner spesielt utsatte.

Lund Venstre ønsker en kartlegging av de mest rasutsatte strekningene, slik at vi kan være i stand å prioritere når vi skal søke om trafikksikkerhetsmidler.

Jeg ønsker derfor å fremme følgende oversendelsesforslag:

PNM-utvalget ber administrasjonen om å foreta en kartlegging av rasutsatte veistrekninger i Lund kommune.

Oversikten må peke på hvem som har ansvaret for veistrekningen (Fylkesvei, kommunal vei, Europavei)

Pnm- utvalget får oversikten til neste PNM-møte og det lages etter hvert en sak der eventuelle trafikksikkerhetstiltak tas opp til behandling.

John-Arvid Eik
– Lund Venstre-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**