Programnemnda ber om innspill

Programnemnda i Levanger Venstre ber om innspill til arbeidet med kommunevalgprogram for perioden 2011-2015. -Programnemnda har i en tid vært i gang med sitt arbeid og vi ønsker nå innspill fra dere, sier programnemndas leder Per Einar Weiseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per Einar Weiseth

Foto: Fotograf Hattrem

Programmet for neste periode vil legge programmet for inneværende periode til grunn. Dette er et helhetlig og omfattende program, som har vært et godt redskap for den aktive politikken. Dette er noe som blant annet fremgår av det politiske regnskapet som Venstre har lagt frem i løpet av perioden. Så vidt vi kan se, er det ingen av de andre partiene som er så tydelige på sine standpunkter, og så klare på hva vi gjør for å sette dem ut i livet. I tillegg har vi gjennom flere år hatt de klart beste nettsidene i Levanger, som gjør det lett å følge Venstres aktive politikk.

Du kan gi din tilbakemelding til en av nemndas medlemmer, og helst innen onsdag 30. mars..

Programnemnda består av:
Per Einar Weiseth: [email protected], 928 02 721
Atle Busch: [email protected], 908 59 175
Annikken Kjær Haraldsen: [email protected], 976 85 751

Medlemsmøte for behandling av programmet er planlagt til torsdag 14. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**