Vil utrede kulturhus

Venstres Einar Vandvik vil utrede kulturhus i Levanger og finner det helt uforståelig at flertallet i Levanger kommunestyre avviser tilbudet om Kulturhusets Venner om en kulturhusutredning. Det sa han fra kommunestyrets talerstol på onsdag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Einar Vandvik

Foto: Levanger kommune

Kommunestyret var samlet for å gi signaler om satsingsområdet innenfor kino og kulturhus. Det virker som alle partiene er enige om at Levanger skal et konkurransedyktig og fremtidsrettet kinotilbud som en del av en samlet kommunal kulturpakke.

Venstre fremmet derfor følgende forslag: Rådmannen får fullmakt til å gå videre med skisseprosjektet for Festiviteten med kinosal 2 parallelt med videreutviklingen av Berg Eiendoms mulighetsstudie med kinotilbud på Moan, kino/kulturhus på havna/Røstad og eventuelt andre aktuelle prosjekt i Levanger.

Forslaget ble nedstemt i kommunestyret. Les mer om saken i Trønderavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**