Gruppemøte mandag 28. mars kl. 18.00

Det innkalles til gruppemøte i Trondheim Venstre hvor alle medlemmer er hjertlig velkomne.
Den viktigste saken denne gang er å diskutere spørsmålet om Bybane, som skal opp i Formannskapet tirsdag 29. Av Bystyresaker er det blant annet mange reguleringsaker og flere spennende interpellasjoner vi må ta stilling til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tid: Mandag 28. mars 2011 klokken 18.00-21.00
Sted:Rådhuset 1.etg., møterom A

Alle Bystyresakene leser du her

bybane bybanen skinnegående miljø

Foto: Bybanekontoret

Er dette en realistisk fremtidsvisjon for Trondheim?
Vi setter av en time, fra kl.20-21, for å diskutere
BYBANEUTREDNING OG VALG AV LANGSIKTIGE KOLLEKTIVLØSNINGER
Rådmannens saksutredningen leser du her

Så møt opp og delta i debatten!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**