Rælingen Venstre stiller med tidenes liste til kommunevalget 2011

Torsdag 24. mars ble det avholdt nominasjonsmøte i Rælingen Venstre, og et enstemmig nominasjonsmøte stemte for komiteens innstilling, med Chriss Madsen (37) som Rælingen Venstres ordførerkandidat og styremedlem i Akershus Venstre Charlotte Hagelund (32) som 2. kandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Rælingen Venstres 1. og 2. kandidat

Foto: Audun Heskestad

Madsen uttaler at han er glad for å få fornyet tillit, og ser frem mot en spennende valgkamp. Venstre vil være et parti som vil prioritere miljø, kunnskap og næringspolitikk, og som vil finne gode løsninger i sentrum av det politiske landskapet i Rælingen.

Charlotte Hagelund er Rælingen Venstres 2. kandidat og er også satt opp på kumulert plass. Hun har særlig næringspolitikk og stedsutvikling som interesseområder og ser store muligheter for kommunen på disse områdene, bl.a. ifm. den kommende sentrumsutviklingen på Fjerdingby. Hun sitter også i styret i Akershus Venstre, og jobber til daglig som bedriftsrådgiver.

Kandidatlisten til Venstre teller i alt 25 navn og Madsen sier seg svært godt fornøyd med kandidatlisten. Vi har en veldig sterk liste med en god fordeling både ift. alder og kjønn. Denne gangen har det vært relativt enkelt å få folk til å stille på listen, og det virker som interessen for Venstre er økende. Vi har en viktig rolle å spille i et til tider noe polarisert politisk landskap i Rælingen, og vi har et realistisk mål om å doble dagens representasjon fra én til to kommunestyrerepresentanter, uttaler Madsen.

Kandidatliste for Rælingen Venstre, kommunevalg 2011

1. Chriss Eirik K. Madsen, Bekkasinv. 83, 2008 Fjerdingby, 1973
2. Charlotte Hagelund, Prost Refsums Veg 21, 2005 Rælingen, 1978
3. Audun Heskestad, Aamodthellinga 6a, 2008 Fjerdingby, 1942
4. Cathrine Reusch Prahl, Øgardsvegen 6, 2005 Rælingen, 1970
5. Egil Aursø, Bekkevegen 6, 2006 Løvenstad, 1967
6. Kjellaug G. Harstad, Aamodthellinga 4e, 2008 Fjerdingby, 1945
7. Øystein Flesland, Rådyrvegen 36, 2014 Blystadlia, 1955
8. Torill Bøker, Hagastubben 16, 2005 Rælingen, 1945
9. Bjørn Erik Hagbartsen, Sagbakken 21, 2009 Nordby, 1973
10. Ragnhild Madsen Fergevegen 5d, 2008 Fjerdingby 16.02.1975
11. Marius Endsjø, Rudsberghaugen 54, 2005 Rælingen, 1973
12. Anne Kolstad, Strandveien 17, 2005 Rælingen,1967
13. Ahmad Waqar, Knattenvegen 7B, 2005 Rælingen, 1953
14. Merethe Bakke, Spellmannsplassen 3, 2008 Fjerdingby, 1969
15. Olav Eide, Teglvegen 11, 2009 Nordby, 1946
16. Ellen Skjold Kvåle, Solvegen 18 C, 2005 Rælingen, 1976
17. Martin Hoppe, Hammarstoppen 14, 2008 Fjerdingby, 1975
18. Ragnhild L. Thorbjørnsen, Svarttjernvn. 29, 2009 Nordby, 1940
19. Kim Andre Wangen, Aamodtterrasse 9, 2008 Fjerdingby, 1984
20. Liv Heskestad, Aamodthellinga 6 A, 2008 Fjerdingby, 1948
21. Salah Waisi, Møllerveien 14A, 2008 Fjerdingby, 1989
22. Gunn-Kari Ødegård, Sagbakken 21, 2009 Nordby, 1976
23. Halvor Collett Haug, Øgardsvegen 6, 2005 Rælingen, 1969
24. Nina G. Mørch, Strandvegen 13, 2005 Rælingen, 1971
25. Jan Kåre Kalbakk, Sundkroken 5 F, 2008 Fjerdingby, 1974

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**