Styremøte 21.3.2011

Styret fikk et nytt medlem på kveldens styremøte. Monica Grøtte Estenstad ønskes velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sakslisten på styremøtet
1. Styresammensetning. Monica Grøtte Estenstad ønskes velkommen som nytt styremedlem.
2. Valgprogram Melhus Venstre. Styret bearbeider innspill fra Lillian
3. 9.5. arrangerer Melhus Venstre åpent møte.
4. Formannskap. Aktuelle saker.
5. Kommuneplanenes arealdel

Hele referatet kan du lese her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**