Venstre vil gi skoletrøtte mer praktisk undervisning

Venstres politiske nestleder, Morten Engvoldsen skriver i dette innlegget hvordan Venstre ønsker å bedre skolehverdagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Gi skoletrøtte mer praktisk undervisning!

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Mange elever sliter seg gjennom en skolehverdag preget av for dårlig tilrettelagt undervisning. Hvert år går mange skoletrøtte grunnskoleelever over i en videregående utdanning som er dømt til å mislykkes. Dette er realiteten rundt venstresidens mantra om at alle elever skal presses gjennom den samme teoritunge kverna i enhetsskolen. Resultatet er at mange faller utenfor.

Skoletrøtte elever er et problem som har økt i takt med at læreplanene har blitt preget av mer teoretisk arbeid. Sarpsborg Venstre ta tak i dette problemet og å ta til ordet for et prøveprosjekt hvor Sarpsborg-skolene går sammen om å lage alternative lokale læreplaner med en mer praktisk tilnærming til teoritunge fag. På den måten håper vi å legge til rette for at elever som ikke klarer å følge mengden skal få en alternativ, praktisk undervisning.

Dagens regelverk legger i stor grad til rette for at dette er gjennomførbart. Kombinert med dagens praktiske fag vil man faktisk kunne tilby opp til gi 13 timer til alternativt undervisningsopplegg for elevene som trenger det. Problemet ligger i manglende midler og initiativ til en slik satsing. På kort sikt er det nok billigere å fortsette slik vi gjør i dag, men det er garantert dyrere for kommunen på sikt. Unge som dropper ut av videregående ender fort opp uten jobb og må ty til ledighetstrygd.

Det er vedtatt at Sarpsborg skal være en foregangskommune for barn og unge. Da kan vi ikke bare bli en foregangskommune for de elevene som allerede klarer seg bra. Vi må også være en foregangskommune for de som trenger det mest. Sarpsborg Venstre vil legge til rette for alle elevene i skolen, og de som faller ut først, er de som trenger oss mest.

Morten Engvoldsen
Politisk nestleder
Sarpsborg Venstre

Innlegget står på trykk i SA fredag 25. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**