Ny telledato for private barnehager

Den private Sivil-Saras Eventyrbarnehage henvendte seg i forrige uke til Venstre og ba om ny vurdering av telledatoer for beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager i Alvdal. Kommunens administrasjon hadde foreslått å beregne tilskuddet ut fra antall barn pr. 15. desember, noe som ville bety problemer med finansiering av barn som ønsket å begynne på Sivil-Sara ved hovedopptaket 15. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fra 2011 er statlig tilskudd til barnehagene flyttet fra øremerket tilskudd til at det nå inngår i rammetilskuddet. Dermed må også kommunen endre beregningen av tilskuddet til de private barnehagene, og det ble foreslått å bare ha en telledato i desember. En ny telledato i august i tillegg til den pålagte datoen 15. desember vil imidlertid bety en mer rettferdig fordeling av tilskuddet ut fra hva som er reelle kostnader med nye barn som starter om høsten.

Venstre støtter de private barnehagene i dette, og la på Formannskapsmøtet fram forslag om at kommunen endrer praksis. Venstres forslag ble vedtatt og sendes nå videre til Kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**