Ja til Solhaugen Omsorgssenter

Det er nok en gang med forundring at Venstre konstaterer at Søndre Land er langt fra å bli den ja-kommune som mange ønsker. Denne gangen dreier det seg om rådmannens foreslåtte avslag til bosetting av 10 enslige mindreårige asylsøkere ved Solhaugen Omsorgssenter i Enger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Solhaugen03

Foto: www.solhaugen.no

Bosettingen vil gi avdelingen, som idag er truet av nedleggelse, økt aktivitet og stabil drift som er viktig for ei utkantgrend.

Rådmannen begrunnelse er at barnevern og skole har et kapasitetsproblem i Søndre Land. Rådmannens vurdering ser helt bort fra at Solhaugen selv besitter spesialkompetanse innen dette området som kan tilbys kommunen. Kommunen har som kjent full anledning til å inngå et offentlig-privat samarbeid (OPS) om slike tjenester. Et slikt langsiktig samarbeid kan også dempe konsekvensene av stor gjennomtrekk og vansker med rekruttering til barnevernet. Når man samtidig vet at den økonomiske kompensasjonen for bosetting av mindreårige flyktninger fra IMDI er generøs, og at kommunen i tillegg har fått ekstraordinære skjønnsmidler til barnevernet over statsbudsjettet, blir et avslaget forunderlig.

Solhaugen, som ble kåret av HSH (hovedorganisasjon for handel og tjenester i Norge) til Årets Familieeide Virksomhet 2010, er et kompetansemiljø vi ikke har råd til å miste i Søndre Land. Det kan bidra til framtidig vekst og arbeidsplasser. Både i forbindelse med økt bosetting av flyktninger og ved innføringen av samhandlingsreformen i helsevesenet.

Solhaugen01

Foto: www.solhaugen.no

Disse mulighetene til å skape økt aktivitet ved Solhaugen i Enger neglisjeres helt i konklusjonen fra kommuneadministrasjonen som tydelig bare tenker på egne utfordringer og ikke på hvordan de skal legge tilrette for en opptur i Enger.

Søndre Land Venstre mener formannskapet må forkaste forslaget fra rådmannen og stemme ja til Solhaugen som et første steg mot å bli en ja-kommune. Når formannskapet tidligere har uttalt at det er viktig med aktivitet i Enger har de nå en mulighet til å sette politisk makt bak sin uttalelse. Søndre Land Venstre vil derfor be kommunestyret og formannskapet si et unisont ja til Solhaugen og nei til rådmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**