Utvidelse

Siden i fjor har Hans Antonsen og Øystein Haga jobbet iherdig for å endre sentrumsgrensene i Grimstad. Denne inngår i en plan som skal ordne forholdet mellom bl.a Stoa og Sørlandsparkens utbygging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nå har fylkesutvalget bestemt nye regler som bl.a. åpner Bergemoen for fritt å kunne anlegge kjøpsteder uavhengig av vareslag og en økt bruk av Øygardsdalen. Dette er viktig for å kunne øke handelen i nærbyen og begrense handelen som er bassert i lang reise. Vedtaket i sin helhet kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**