Fin stemning på Venstre-skolen i Larvik

Det kan rapporteres om fin stemning og god oppslutning om Venstre-skolen, trinn 1, som ble arrangert i Larvik 29. mars 2011. Dette forteller organisatorisk nestleder og studieansvarlig i Vestfold Venstre, Karin S. Frøyd. Det var Vestfold Venstre som inviterte til denne første Venstre-opplæringen i år, med Larvik Venstre som teknisk arrangør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstres gruppemøterom i Romberggata 4 ble benyttet. Dette var et ideelt sted som passet godt for en slik type samling. Det var 9 deltakere tilstede fra Svelvik i nord til Larvik i sør. Størst andel deltakere kom fra Andebu Venstre idet de hadde 3 ivrige nye medlemmer til stede på kurset.

Dyktig kursleder Trygve Storrønningen loste deltakerne gjennom temaer som Venstres historie, Venstres viktigste politiske saker samt presse og mediearbeid. Det ble dvelt ofte og vel ved Venstres 10 liberale prinsipper. Disse prinsippene var også gode å ha med seg i tankene og ha som ideologisk basis når en skulle jobbe med de praktiske oppgavene i plenum.

 Fra venstre: Sonja Eidesmo, Anne Louise Tveitan, Jon Vegard Sparre, Trygve Storrønningen (kursleder), Morten Nedregård Pedersen, Jan Kulland, Per-Olaf Skoglund Røed, Tom Arne Johannesen, Trond Kjeldås og André Klausen

Fra venstre: Sonja Eidesmo, Anne Louise Tveitan, Jon Vegard Sparre, Trygve Storrønningen (kursleder), Morten Nedregård Pedersen, Jan Kulland, Per-Olaf Skoglund Røed, Tom Arne Johannesen, Trond Kjeldås og André Klausen
Foto: Karin S. Frøyd

Det vil være mulig for deltakelse på tilsvarende kurs til høsten, kan Karin S. Frøyd love på vegne av fylkesstyret. Vi vet det er flere som ønsker å skolere seg, og da passer det fint å starte på trinn 1 på Venstre-skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**