Kommunestyre

Denne uken er det nytt kommunestyremøte i Sola og det er flere saker Venstre vil kjempe ekstra for. Venstre er et godt parti når det gjelder tilrettelegging av friluftsområder og ved dette kommunestyremøte kommer det opp saker om turområder både i Tananger og rundt Hafrsfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nora A. Nilsen har gjort seg følgende betraktninger når det gjelder turveisakene:

Turvei Hafrsfjord: Dette er en sak som Sola Venstre har vært for i flere tiår. Det er gledelig at arbeidet nå går fremover. Venstre imøteser en god løsning, selv om vi er klar over at der er flere vanskelige punkter som må løses underveis.

Sola Venstre vil arbeide for å få et tilfredstillende støybilde i Friluftsområdet rundt LNG-anlegget i Risavik. Det må være en forutsetning at det flotte området kan brukes uten at støyen fra anlegget forstyrrer. Vi vil gå inn for at rådmannen utarbeider en sak som viser hva som kan kalles tilfredstillende i dette området, når man tar hensyn til samlet støy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**