Venstre med kunnskapskampanje

Det er kontakten med folk, og ikke bunken av sakspapirer, som er motivasjonen for å gå inn i politikken, skriver Lars Olav Fosse i Akers Avis Groruddalen 30.3.2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lars Olav Fosse

Lars Olav Fosse

Sist høst kjørte Venstre kampanjen 1 000 bedrifter på 20 dager hvor tillitsvalgte og vanlige medlemmer over hele landet dro ut og møtte bedrifter, små og store, for å høre hva vi som politikere kunne gjøre for å lette deres hverdag. Etter kampanjen satt Venstre med førstehåndskunnskap om hverdagen til i alt 750 bedrifter — godkjent, gitt det ambisiøse målet. Over halvparten rapporterte at skjemaveldet var en klar belastning. Dette tar vi med oss i utformingen av praktisk politikk.

Under kommende helgs landsmøte starter vi en ny, tilsvarende kampanje. Vi skal besøke 1000 institusjoner og organisasjoner som jobber innenfor kunnskapssektoren, alt fra barneskoler til kunnskapsbedrifter. Hvorfor gjør Grorud skole det så bra i engelsktester? Hvordan kan vi styrke Romsås bibliotek som et kunnskapssenter i bydelen? Hva skal til for at de kreative gründerne som har flyttet inn på Veitvet senter lykkes? Hvilke utfordringer har Norges eldste institusjon for høyere utdanning, Krigsskolen? Venstre over hele Groruddalen ønsker å komme i kontakt med ulike kunnskapsmiljøer for å lytte til hvordan de opplever skolehverdagen som lærer, vilkårene som forsker eller muligheten for å lykkes som gründer i en kunnskapsbedrift.

Denne måten å jobbe på, der man har én munn, men to ører, er noe jeg og førstekandidat Jon Julius Sandal ønsker å ta med i bydelsutvalget dersom vi blir valgt ved høstens valg. For Venstre skal politikere være borgernes ombud overfor offentlig forvaltning. Politikken skal drives ut fra borgernes behov med en ideologisk forankring i det sosiale og det liberale. Det er denne kontakten med folk, og ikke bunken av sakspapirer, som er motivasjonen for å gå inn i politikken.

Lars Olav Fosse, 2. kandidat for Venstre ved høstens BU-valg i Bydel Grorud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**