Sola representert på landsmøtet i Venstre

Denne helgen arrangeres Venstres landsmøte i Trondheim. Anja Berggård Endresen, andrekandidat på årets valgliste for Sola Venstre, er en av utsendingene fra Rogaland. Hovedtemaene for landsmøtet er næringspolitikk og verdiskapning. Dette er temaer som også vil prege valgkampen lokalt i Sola.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I de kommende år vil vi møte nye og store utfordringer i velferdsektoren. Hvordan klarer vi å skape verdiene som skal finansiere disse utfordringene? Sola kommune trenger en næringspolitikk hvor forholdene legges til rette for gründere og verdiskapende innovasjon. Hvordan kan vi påvirke for å få et mer klimavennlig og grønnere næringsliv. “Ka gjør me itte oljå”?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**