To representanter fra Sarpsborg på Venstres landsmøte

Leder i Østfold Unge Venstre, Martine Lindh Løkke, og leder i Sarpsborg Venstre, Margrethe Nettelhorst Motzfeldt, representerer Østfold på Venstres landsmøte i Trondheim 1. — 3. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Bøker, skole

Foto: Microsoft

En av sakene som er sendt inn fra Østfold Venstre, og som de vil arbeide for, er å bedre skolehverdagen.
– Venstre ønsker en mer praktisk ungdomsskole, og det finnes i dag rom for å omdisponere en del av timetallet for å sikre praktisk opplæring, sier Martine Lindh Løkke.
Hun er klar på at dette vil bedre skolehverdagen for mange som er skoletrøtte.
Venstre ønsker å forenkle læreplanverket slik at skolene og pedagogene selv står friere til å velge metode og innfallsvinkel til læringen.

De vil også arbeide for å styrke fag- og yrkesopplæringen i den videregående skole.
– Det bør bli mulig å ta praksis i bedrift rett etter ungdomsskolen som kan kombineres med teori gjennom hele løpet, sier Margrethe Motzfeldt.
Hun mener i tillegg det er viktig å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger for å gjøre lærlingeordningen mer attraktiv.

Margrethe N. Motzfeldt og Martine Løkke

Foto: Østfold Venstre

– Det er gjennom skolesystemet fremtiden kommer til syne, og det er derfor viktig for verdiskapningen i Sarpsborg at våre skoler er tilrettelagt i tråd med elevenes interesser, avslutter Martine og Margrethe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**