Enighet om behov for fleksible arbeidstidsordninger

Et samlet administrasjonsutvalg i Stavanger støttet Venstre i gå videre med et heltidsprosjekt som baseres på fleksible arbeidstidsordninger. Nestleder i Administrasjonsutvalget, Venstres Helge Solum Larsen tror prosjektet kan avhjelpe behovet for bemanning innen helsefagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Innenfor levekårsområdet som er en døgnkontinuerlig tjeneste, er det en utfordring å finne løsninger på hvordan det kan gis tilbud om større stillinger/heltid. Aktuelle alternativ er blant annet å arbeide flere helger, ha flere arbeidssteder, eller ta i bruk alternative arbeidstidsordninger som for eksempel langvakter i forbindelse med helgearbeid innenfor egnede områder. Les mer om saken her >>

Helge Solum Larsen utfordret de ansattes representanter i utvalget på om de kunne støtte fleksibilitet. Regjeringen har sagt nei til mer fleksible arbeidstidsbestemmelser og gitt en tilnærmet vetorett til de sentrale arbeidstakerorganisasjonene mot denne typen tiltak. Dette til tross for at det finnes en rekke gode lokale eksempler på at ordninger av denne typen både gir flere varme hender i omsorgyrkene og lavere sykefravær. -Det var helt nødvendig å vite at vi har fagforeringenes støtte i dette. Hvis vi kommer til en situasjon der vi må be om dispensasjon fra Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, er det viktig å vise at de lokale fagforeningene støtter dette, sier Solum Larsen. Han fikk støtte fra de ansattes representanter som uttrykte at de så positivt på prosjektet. Organisasjonene representater stemte også for Venstre forslag, som også fikk støtte fra samtlige politiske representanter.

Administrasjonsutvalgets enstemmige vedtak var etter forslag fra Venstre:
Det arbeides videre med vurdering av om deltidsansatte gjennom tilbud om heltidsstillinger og sett i sammenheng med mer fleksible turnusordninger, kan løse noen av personalmangelutfordringene innenfor helsefagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**