Fremsnakking av industri

Det er gøy å være i Venstre for tiden. Vi utvikler veldig mye GOD politikk. Dette landsmøte skal meisle ut fremtidens næringspolitikk. Og den blir offensiv! Og jeg tror vi godt kan gjøre den enda mer fullstendig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Torgeir Fossli fra Landsmøte i Venstre

Torgeir Fossli fra Landsmøte i Venstre

I en 50-årsdag jeg nylig var, ble jeg sittende sammen med en professor i sosialøkonomi ved universitetet i Oslo. Samtaleemnet var salget av ELKEM SOLAR. Han sa at utflagging av kraftkrevende industri var helt greit for vi skal jo leve av kunnskap, nyskaping og innovasjon.

Jeg synes intuitivt at dette var en alt for teoretisk tilnærming. Jeg gikk for å finne svar i våre programmer.

Jeg søkte på ordet industri i Stortingsvalgprogrammet og fikk veldig få treff.
I Verdiskapingsdokumentet fikk jeg kun ett treff. Og det var at dagens kraftintensive industri skal omstilles 2018.
Spørsmålet ble da om Venstre er MOT industri? Akkurat som teoretikeren og professoren.
Odd Einar Dørum kunne imidlertid fortelle meg på en av våre listestillingsturneer i øvre Telemark, at Venstre IKKE er i mot industri, for dette hadde han undersøkt!

Jeg er enig. Venstre er ikke mot industri.
Da må vi imidlertid også nærme oss industrien i vokabularet vårt!
Dersom vårt språk, vår retorikk og politikk bare snakker om: "Nyskapende, innovative små kunnskapsbedrifter, som helst bare har et par høyt utdannede gründere og som utvikler miljøteknologi! Er vi da inkluderende nok? Kjenner folk seg igjen? Har vi da utnyttet vårt potensial og tatt hele landet i bruk?

Vi må ikke glemme at industrien ofte befinner seg i distrikt og langs kyst. Og vi skal være stolte!
Stolte av petrokjemi-industrien i Grenland!
Stolte av Møbel-industrien på Sunn-Møre!
Stolte av verftsindustrien som sveiser stål og lager doble skrog i de båtene som skvalper i fjøresteinene lags vår sårbare kyst!

ELKEM SOLAR forsket seg frem til en ny og miljøvennlig måte å fremstille rent silisium til solcellepaneler på, med en brøkdel av kraftbehovet i forhold til konvensjonell fremstilling. Men vi må ikke glemme at denne innovasjonen skjedde p.g.a. av allerede eksisterende kraftkrevende industri og smelting av råstoff.

Industrilokomotivene forestår i det hele tatt mye av norsk forskning.
Vi må heller ikke glemme at gründerne, småbedriftene, innovasjonen og kunnskapsutviklingen foregår i underleverandørindustrien, og de er jo avhengige av at det finnes en volumproduksjon og levere til.

Vi i Venstre må evne og se symbiosen, avhengighetene og sammenhengene. OG vi må formidle det på en måte som folk forstår.

Snarere enn å forandre våre gjeldende programmer, ser jeg behovet for litt FREMSNAKKING! Fremsnakking av industri, og fremover utvikle vår politikk til å bli både helhetlig OG forstålig for FOLK!

: Torgeir Fossli fra talerstolen på Landsmøte i Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**