Lyttepost i Søndre Land

Venstre arrangerte lyttepost i Enger lørdag 26 mars. -Det er viktig å komme ut i grendene for å høre på hva folk er opptatt av, sier en lyttende lokallagsleder Hans I. Gamst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Søndre Land Venstre vil sette opp lytteposter flere steder i kommunen i tida framover. Den neste lytteposten skal arrangeres i Landåsbygda den 02 april. Dette er en god idé som flere venstrelag rundt om i Norge har tatt til seg.

Lyttepost03

Foto: T. Brenner

-Lyttepost er en mulighet vi benytter oss av mens vi arbeider med det nye lokalpolitiske valgprogrammet. Det er en fin måte å komme i kontakt med folk og til å få innspill til viktige saker på direkten. Noen saker kan vi sette på dagsorden med en gang, som for eks. fortsatt drift ved Solhaugen Omsorgsenter i Enger, sier Gamst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**