700 besøk på 70 dager – Venstres kunnskapskampanje våren 2011

I perioden 4. april til 10. juni 2011 skal Venstre besøke kunnskapsinstitusjoner over hele landet. Målsettingen er å få større innsikt i hverdagen til de som jobber innenfor kunnskapsinstitusjoner i Norge, og få innspill på hvilken politikk som bidrar til å bygge et kunnskapssamfunn, både lokalt og nasjonalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nå trenger vi hjelp fra alle lag og aktive. Dette er en del av arbeidet for å få til et godt resultat i valget og legge til rette for målrettet arbeid som setter oss i kontakt med mennesker som jobber innenfor et viktig profilområde for oss.

Vi håper dette kan gi dere inspirasjon, bidra med innspill i det lokale arbeidet og gi Venstre innspill til nasjonal politikk som våre representanter og sentrale tillitsvalget kan bruke i det videre arbeidet.

Med andre ord: Sett i gang planleggingen og ta kontakt med aktuelle kunnskapsinstitusjoner med en gang!

Kampanjemanual:
Alle fylkes- og lokallag har fått tilsendt på epost en kampanjemanual for hvordan du kan gå fram. Har du ikke fått denne? Send epost til [email protected] eller finn det på VenstrePluss -> Organisasjon -> Kampanje.

Andre ressurser:
Last ned følgende:
Besøksbrev
Skjema
Spørsmål og svar
Kampanjemanual

Rapportering:
Når du har besøkt en kunnskapsinstitusjon, kan du rapportere på følgende 3 måter:
• Gå til denne nettsiden og fyll ut online-skjema for rapportering: http://bit.ly/kunnskapskampanje
• Last ned skjemaet og send det til [email protected]
• eller til Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo

———–

Framgangsmåte

Fase en – før besøket
• Ta kontakt med institusjonen dere ønsker å besøke tidlig. Forklar bakgrunnen, og at du som en del av Venstres kunnskapskampanje 2011 er svært interessert i å besøke dem.
• Vi har satt opp en mal til et besøksbrev som dere kan bruke. Dette bør dere sende ut og følge opp med en telefon for nærmere avtale.

Fase to – under besøket
• Vi legger opp til en rekke besøk av forskjellige type organisasjoner og institusjoner. Sette dere inn i hvem dere møter slik at dere er kjent med helt grunnleggende informasjon om dem.
• Husk å få frem i starten av besøket at dette er en kampanje vi har for å lytte til folk.
• Noter det som kommer fram av konkrete problemstillinger og innspill til organisasjonen som kan brukes lokalt og nasjonalt.

Fase tre – etter besøket
• Send inn rapport på skjemaet. Bruk aller helst nettskjemaet som dere finner under kampanjesidene våre på www.venstre.no/kampanje eller bruk det vedlagde skjemaet og send det inn til k[email protected] eller til Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo.

Send rapportene senest 10. juni 2011.

Det vil også være mulig å rapportere inn andre aktiviteter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**