Kommunevallista for Naustdal Venstre

Øystein Djupvik er Naustdal Venstre sin toppkandidat til valet. 25 kandidatar har sagt ja til å vere med på vallista til Venstre. Lista er nominert og er innlevert kommuneadministrasjonen, og Naustedøliingar har på valdagen i 2011 endeleg ei Venstre-liste som dei kan nytte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Valg 2011

Naustdal Venstre si kommunevalliste er:

1. Øystein Djupvik – dagleg leiar – 1974 (kummulert)
2. Runar Hovland – seniorrådgjevar – 1977
3. Kirsten Friis – rektor – 1953
4. Øystein Garfors – rådgjevar – 1976
5. Arne Runde – butikksjef – 1976
6. Benedicte B.G Garfors – sjukepleiar – 1977
7. Magnhild Runde – lærar – 1979
8. Kato Grønfur – snikkar – 1969
9. Roy Sæle – snikkar – 1968
10. Lars Einar Finsen – oversetjar – 1955
11. Kjersti Garfors – stud. med. – 1984
12. Trond Falkenstein – tømrar – 1972
13. Kristina H. H. Runde – fiskehelsebiolog – 1977
14. Jan-Roger Høgelid – sjåfør – 1977
15. Frode Fitje – snikkar – 1973
16. Kenneth Røsandhaug – inspisient – 1972
17. Olaug Helle – barnehagetilsett – 1958
18. Hallstein Erdal – pensjonist – 1935
19. Lee-Heidi Lauritzen – psykolog – 1976
20. Frode Kaasen – sjølvst. næringsdrivande – 1980
21. Eirik Sørheim – assistent skule/sfo – 1973
22. Torbjørn Os – teknisk leiar – 1969
23. Harald Runde – lærar – 1947
24. Ellinor Friis – revisor – 1959
25. Ragnar Aronsen – banksjef – 1943

Logo Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**