Østensjø Venstre på Landsmøtet

Østensjø Venstre med 3 delegater på Venstres Landsmøte i Trondheim 1. – 3. april 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I helgen var det Venstrelandsmøte i Trondheim og av Oslo Venstre rekordstore delegasjon på 28 menn og kvinner stilte Østensjø Venstre med 3 delegater. Hallstein Bjercke, politisk nestleder i Oslo Venstre, Saynab Mohamud, 8. kandidat på bystyrelisten og 7. kandidat på BU-listen og Britt Inglingstad, 1. kandidat på BU-listen. I tillegg var lokallaget representert med Geir Olsen, politisk rådgiver i stortingsgruppen.
Venstres leder, Trine Skei Grande, lanserte i sin landsmøtetale på fredag Venstres nye slagord: FOLK FØRST.
Bak slagordet Folk Først ligger liberale prinsipper og tankegangen om at det er hensynet til den enkelte borger – folk først – som ligger til grunn for våre prioriteringer og krav om gjennomslag for samarbeidsmønstre.

Britt Inglingstad og Saynab Mohamud

Britt Inglingstad og Saynab Mohamud

Landsmøtet behandlet flere uttalelser, blant annet om Kvalitet og verdighet for eldre og Kollektivtrafikk, ikke kaos som våre lokale kandidater kommer til å ta med seg videre i årets valgkamp.

Øvrig informasjon, video, sakspapirer, uttalelser og vedtak fra landsmøtet finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**