Trafikkavvikling Risavika havn

Under Venstres landsmøte i Trondheim tok Anja Berggård Endresen opp trafikkutfordringene ved Risavika Havn med nestleder i Venstre, Helge Solum Larsen og Stortingsrepresentant Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nasjonal transportplan legger opp til at stadig mer transport skal over til sjø og bane. Dette gjøres bare halvveis i forbindelse med Risavika havn. Det er lite hensiktsmessig å ta inn containere fra Risavika havn, for så å losse dem over på tungtransport som igjen skal ta dem til Godssentralen på Ganndal hvor de igjen kan komme på bane. Solas veinett er ikke dimensjonert for de økte trafikkmengdene den stadig voksende containertrafikken innebærer. Sola Venstre ønsker derfor at det skal opprettes en jernbaneforbindelse fra Risavika Havn til Ganndal Godssentral.

Dette vil likevel ikke løse trafikkutfordringene for den transport som skal nordover i fylket. Her må det settes inn politisk press som kan arbeide for forbedrede veiløsninger som sikrer en rask og effektiv forflytting av godstrafikken.

Anja Berggård Endresen diksuterer trafikale utfordringer ved Risavika Havn

Foto: Kenneth Gjesdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**