Fra Fukushima til Herøya

Gerhard Tornholm (V) skriver i et leserinnlegg i Varden i dag om hvilke konsekvenser atomulykken i Fukushima eventuelt vil få for utbyggingen av atomkraftverk både i Japan og øvrige land. Nå må “worst case” omdefineres, skriver Tornholm videre. Han stiller også direkte spørsmål ved at bystyret i Porsgrunn nå godkjenner planer om å bygge nye boliger tett opp til ammoniakktanken på Herøya.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Les hele innlegget her:

01.04.2011

Fra Fukushima til Herøya

Det gjenstår å se hvilke konsekvenser atomulykken i Fukushima vil få for atomkraftverkutbyggingen i Japan og andre land. Etter Three Mile Island ulykken i 1979 reduserte USA sitt ambisiøse utbyggingsprogram. I Tyskland er bare fire atomkraftanlegg tatt i bruk etter Tsjernobylulykken i 1986. Kravene til sikkerhet ble skjerpet i alle land. I Fukushima var sikkerhet gitt høy prioritet. Nå må “worst case” omdefineres. Kanskje vil de enorme kreftene som frigjøres i en atomreaktor aldri kunne styres fullt ut.

I Norge har vi lenge opplevd atomanleggene i Sellafield i Nord-England som en trussel. Skulle lagringstankene med store mengder radioaktivt avfall revne og innholdet havne i havet, vil det være en katastrofe for fisket langs norske-kysten.

Hendelsene ved atomkraftverkene i Fukushima har skapt et nytt tidsskille. Angela Merkel kaller hendelsene et historisk vendepunkt. Det som før kunne avfeies som krisemaksimering og skremselspropaganda ligger nå nærmere virkeligheten enn før og må tas med i sikkerhetsvurderingene. Det er ikke lenger godt nok at det er virksomhetene selv som har ansvaret for å ivareta sikkerheten. Myndighetenes oppgave må gå lenger enn til å påse at regelverket etterleves. Dette bør også gjelde for deler av vår industri.

Vi diskuterte for noen få år siden risikoen rundt ammoniakktanken på Herøya. Tanken er verdens største i sitt slag og innholdet er dødelig dersom det lekker ut. “Konsekvensene vil være katastrofale for omgivelsene og befolkningen i Grenlandsområdet dersom ammoniakktanken på Herøya skulle revne”, uttalte avdelingsdirektør Torild Tandberg i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i 2008. Etter det ble tanken tømt og inspisert. Sveiser og stålkvalitet ble friskmeldt. Men en slik tank har begrenset levetid,kanskje 35-40 år. I dag er tanken 34 år. Foreligger det planer om at den snart skal fjernes eller legges under bakken i fjell?

I dag ville en slik tank ikke blitt bygget så nær et boligområde. Er det ikke da et paradoks at et bystyreflertall i Porsgrunn nå har godkjent bygging av et nytt boligområde på Sundjordet, knappe 1000 meter fra tanken?

Gerhard Tornholm
medl. Porsgrunn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**