Støtte til klubbhus og garderober for Raumnes & Årnes Idrettslag

Venstre stiller en interpellasjon til kommunestyret hvor vi ber om at Raumnes & Årnes Idrettslag får delfinansiert nytt garderobeanlegg og klubbhus fra Nes kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Interpellasjon til kommunestyret:

Støtte til klubbhus og garderober for Raumnes & Årnes Idrettslag

Raumnes & Årnes Idrettslag har i lengre tid arbeidet med planer om bygging av nytt klubbhus og garderober ved Årnes Stadion. Idrettslaget var oppført i "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet" på samme tid som Funnefoss/Vormsund IL fikk tildelt midler til slikt anlegg, men hadde ikke da planer klare for bygging.

Stadion Raumnes & Årnes Idrettslag

Raumnes & Årnes IL har nå på dugnad gjort prosjektarbeidet og skisser til et slikt anlegg. Grovkalkylene viser at bygget vil koste ca 15 millioner kroner. Idrettslaget sendte 28. januar 2011 søknad om 1/3 finansiering av prosjektet til Nes kommune ved rådmannen, og de fikk foreløpig svar fra kommunen ved kulturetaten 10. februar 2011. Svaret var at saken ville bli vurdert i forbindelse med hovedrulleringer for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2023, og som ventes å bli vedtatt i kommunestyret i desember 2011.

Siden salget av Dragsjøhytta nå er gjennomført, har idrettslaget planer om rask igangsetting av byggingen. Det er derfor viktig at de allerede nå får et vedtak om forhåndsgodkjenning om delfinansiering fra kommunen under forutsetning av at prosjektet godkjennes for spillemidler.

FUVO IL fikk i desember 2004 et finansieringstilsagn på 1/3 av sitt garderobeanlegg og klubbhus. Dette utgjorde da kr 2.280.000,- og ble finansiert ved at klubben fikk et engangstilskudd på kr 340.000,- og et lån på kr 1.940.000,- som klubben selv tok opp, men som ble betjent av Nes av kommune via overføring av driftstilskudd som tilsvarte renter og avdrag på lånet.

Medlemmer i alderbestemte grupper fra 6 til 19 år er for FUVO for 2010 184 personer, og for Raumnes & Årnes 543 i tilsvarende gruppe. Bidrag pr medlem for FUVO var da i 2004 ca kr 12.000,- og vil for tilsvarende grupper for Raumnes og Årnes bli ca kr 9.000,-.

Forslag til vedtak:

Raumnes & Årnes Idrettslag får delfinansiert nytt garderobeanlegg og klubbhus fra Nes kommune med 1/3 av stipulert anleggskostnader på 15 millioner kroner under forutsetning av at prosjektet godkjennes for spillemidler. Lån på inntil 5 millioner kroner tas opp av Raumnes & Årnes Idrettslag i samråd med Nes kommune. Lånet betjenes av Nes kommune ved overføring av driftstilskudd til idrettslaget. Tildelingen skal ikke gå på bekostning av de ordinære driftstilskuddene til lag og foreninger i bygda.

Øystein Smidt

Øystein Smidt

Nes Venstre

Øystein Smidt
04.04.11

Oppdatert: Raumnes skriver om saken i nettutgaven. Du kan lese den her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**