2 millioner til Opplevelsessenteret ved Rock City Namsos

Fylkesråd for kultur, Annikken Kjær Haraldsen, er med på å bevilge 2 millioner kroner til delfinansiering av opplevelsessenteret ved Rock City Namsos.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hattrem

-Rock City i Namsos er et viktig prosjekt både ift. kultur, bolyst og næringsutvikling i Namsos og Namdalen Gjennom Rock City vil Namsos og hele Nord-Trøndelag få en ny attraksjon, et nytt opplevelsessenter/museum og en arena for konserter og arrangement. Prosjektet er en viktig satsing for profesjonaliseringen av kulturnæringene i fylket, sier Haraldsen.

Fylkesrådet har løfta fram Rock City i sin politiske plattform og er innstilt på å bidra til realiseringen i et samarbeid med Namsos kommune.

Fylkeskommunen har tatt, og tar ansvar for drift av Rock City gjennom en 60/20/20-modell mellom Staten, Namsos kommune og fylkeskommunen. Når det gjelder finansieringen av investeringene har Namsos kommune tatt ansvar gjennom lånegarantien som er gitt. Kystkommunene har blitt enige om at Rock City skal prioriteres når det gjelder fordelingen av kystutviklingsmidlene for 2011. -Fylkesrådet bør følge opp kommunenes prioritering gjennom bidra til finansiering av investeringene knytta til Opplevelsessenteret med et tilskudd på kr. 2 mill. fra Kystutviklingsmidlene for 2011, avslutter Annikken Kjær Haraldsen.

Les mer om saken på www.ntfk.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**