Oppdrett, veg, næring og velferd

Arvid Hammernes var delegat på Venstres landsmøte i Trondheim 1—3. april. I et innlegg på landsmøtet understreket han betydningen av en bærekraftig oppdrettsnæring, av vegutbygging som grunnlag for næringsutvikling i distriktene, og av næringsutvikling som grunnlag for framtidig velferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vil du ha større skrift, trykk CTRL + (mindre skrift, trykk CTRL — ). Kan trykkes én eller flere ganger.

Hovedinnholdet i Arvids tale:

Jeg kommer fra øyregionen Hitra og Frøya der næringslivet går så det suser, svært mye takket være oppdrettsnæringa. Ei næring som i løpet av relativ kort tid har blitt ufattelig stor. Oppdrettsnæringa står overfor utfordringer i forhold til miljø. Vi har luseproblematikk og rømning som truer villaksen. Venstre må være med og stille krav til næringa. Det må ikke herske noen tvil om at oppdrettsnæringa må være bærekraftig.

Som ledd i Venstres bedriftskampanje har også Frøya Venstre besøkt en del store og små bedrifter. Der kom det fram at det ikke er skatter og avgifter som blir sett på som det store problemet. En fellesnevner for bedriftene var: veg.

Vi har en vegsituasjon som ikke er tilpasset dagens standard når det gjelder framkommelighet og trafikksikkerhet. Media viser at dette er en utfordring i hele landet pga forfall og dårlig vedlikehold. TV 2 hadde en reportasje i går kveld om en fylkesveg i Nordland der sjåfører, ambulansepersonell, blir syke av å ferdes på vegen. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ble intervjuet i morgen på NRK der temaet var store skader på vegene som følge av telehiv. Samferdselsminister skrytte av at bevilgningene nå var økt. Et kritisk og berettiget spørsmål fra intervjueren var om dette var nok til å dekke påløpt etterslep og dårlig vedlikehold over lang tid.

Vi har i dag en situasjon der det lages fine planer, f.eks Nasjonal transportplan som går 10 år fram i tid, men der det ikke følger med forpliktelser i form av penger. Slik kan vi ikke ha det. En forpliktende vegsatsing må til.

Veg er en av de viktigste rammebetingelsene for næringslivet.
Vegsatsing er næringspolitikk.
Næringspolitikk er verdiskaping.
Verdiskaping er velferd.
Her er det mye som henger sammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**