Sund Venstre si valliste

31.mars vart Sund Venstre si liste til årets lokalval levert på kommunehuset. Lista består i år av 12 namn – 3 fleire enn vi hadde i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


1. Ronald Slettebakken Førdestraumen 1950

Ronald er leiar i Sund Venstre og er i dag vara til kommunestyret. Han jobbar som fagarbeidar på Haukeland sjukehus og hans hjertesakar er skule og gode fritidsaktivitetar og oppvekstvilkår for ungdom.

2. Elizabeth Toft Erichsen Steinsland 1984

Elizabeth har vore Venstres representant i kommunestyret den siste perioden. Ho er ferdig utdanna frå BI denne våren og usikkerheita kring kor ho kjem til å få jobb har gjort at ho har vald å ikkje står øvst på lista i år. I perioden har ho vært særskild oppteken av miljø og kultur.

3. Karsten Kleppe Kleppe 1974

Karsten flytta heim til Kleppe for to år sidan etter å ha jobba i hovudstaden i fleire år. Til dagleg er han småbarnsfar og jobbar som IT-konsulent. Han har eit brennande engasjement for næringsutvikling og samferdsle.

Resten av lista ser slik ut:

4. Jonas Kvinge Skogsvåg 1980

5. Torvald Bakke Glesvær 1961

6. Vegard Sælensminde Førde 1975

7. Pia Kleppe Marken Kleppe 1972

8. Jarle Sælensminde Klokkarvik 1944

9. Hans Golten Skogsvåg 1949

10. Kari Østervold Toft Steinsland 1955

12. Ellen Pedersen Glesvær 1955

13. Robert Skjoldal Førde 1930

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**