Bilfri gågate i Sandvika!

Venstre vil ha en trivelig gågate for fotgjengere og folk som vil oppholde seg i Sandvika. Derfor vil vi ikke åpne for biler i gågata. Biler i sentrum er helt feil retning for Sandvika, for trafikksikkerheten og for miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Baerum Raadhus

Baerum Raadhus
Foto: Audun Vindøy

Venstre er enig i at det er et behov for å ruste opp gågata i Sandvika og gjøre denne mer attraktiv, men dette må skje etter en gjennomtenkt og helhetlig plan og uten tilrettelegging for gjennomkjøring med biler, slik det nå er vedtatt. Biler gjennom gågata betyr i praksis nedleggelse av gågata, da en tilrettelegging for en prøveordning med biler raskt medfører tiltak som er såpass kostbare og lite reversible at løsningen blir værende fram til en eventuell større opprusting av området noen år fram i tid. Vi risikerer at vi må leve med en dårlig og utrivelig løsning over lang tid med lite tilfredsstillende forhold for myke trafikanter.

Biler gjennom gågata er et skritt i helt feil retning. I stedet for ytterligere tilrettelegging for biler, bør det tilrettelegges mye bedre for alternativene, som gange, sykling og kollektivtransport. Biler i gågata vil gjøre området fra Sandvika stasjon til Rådhuset til et mye mindre trivelig område for fotgjengere, med støy og eksos og hvor en må se opp for biler. Strekningene fra stasjonen og bort til Kinoveien og fra stasjonen og ned Aamodtbakken er viktige gangakser. Bilene bør heller tas helt vekk fra dette området og løsning for å hente/bringe passasjerer kan flyttes til motsatt side av toglinjen.

Vi tror ikke at biler og parkering i dagens gågate skaper mer liv og handel. Det er ikke mangel på biltrafikk som gjør at butikkene sliter, men nærheten til Norges største kjøpesenter. Det er ingen motsetning mellom å beholde området bilfritt, og å gjøre det mer attraktivt å handle og oppholde seg her ved å ruste opp og satse på attraktive butikktilbud og tjenestetilbud.

Venstre har anket saken så Formannskapet og Kommunestyret får en ny sjanse til å tenke seg om.

Anne Merete Andersen
Representant for Venstre i Sektorutvalg Levekår og Kommunestyret i Bærum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**