Kommunevallista for 2011 i Gloppen Venstre

Venstre er klar med si valliste. Øvst på lista står Ragnar Ivar Eimhjellen, Vigdis Henden og Peder Lofnes Hauge. Dei tre har fått røystetillegg frå partiet, det betyr at kandidatane får eit røystetillegg på 0,25 stemme for kvar gong lista til venstre får ei stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Logo Venstre

Foto: Venstre

Gloppen Venstre si kommunevalliste for 2011:

1. Ragnar Ivar Eimhjellen
2. Vigdis Henden
3. Peder Lofnes Hauge

4. Kari Elisabeth Aasebø
5. Njål Helgheim
6. Mila Hansen
7. Ole Henrik Mølmann
8. Raissa Utnes
9. Geir Skagen
10. Knut Ove Bjørlo
11. Bernt Kristian Holtan
12. Olav Fuglestrand
13. Jan Bjørlo

Kandidatane med røystetillegg står på listene med utheva skrift.

Du kan laste ned lista som pdf her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**