Mariane Sønju Hagestad

Mariane Sønju Hagestad, kumulert førstekandidat til kommunevalget 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Mariane Sønju Hagestad

Foto: Jan Kløvstad

Slettane, 4760 Birkeland.
[email protected].
37 27 86 61 og 91 87 57 91

AFP-pensjonist på 66 år. Utdannelse innen realfag og IT. Tillitsvalgt for NITO på Sørlandet Sykehus, Kristiansand, i flere år. Medlem og leder av menighetsråd i flere år.
Spesiell interesse i følgende saker:
1. Miljøspørsmål
2. Skolen
3. Frivilligsentral

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**