Venstre vil ruste opp fylkesveg 753

Levangeravisa skriver lørdag 2. april at beboerne langs fylkesveg 753 ennå må smøre seg med tålmodighet for å få realisert gang- og sykkelveg mellom Åsen og Åsenfjord. Levanger Venstre har flere ganger i inneværende valgperiode etterlyst en mer offensiv holdning fra Levanger kommune for å få satt i gang utbedringstiltak på vegstrekningen mellom Åsen og Frosta, blant annet med gang- og sykkelveg fra Åsen samfunnshus til Vollamarka og utbedring av Hoplatunnelen, skriver Venstres Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – Levanger Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Økende trafikkmengde, inkludert tunge kjøretøy, krever at det blir gjort noe for å utbedre denne vegen snarest. Levanger Venstre sendte derfor følgende innspill til arbeidet med Venstres fylkesvalgprogram for perioden 2011 — 2015: " Prioritere helhetlig opprustning av trafikkstrekningen Åsen — Frosta." Dette forslaget ble enstemmig vedtatt på Venstres fylkesårsmøte i 2011. Dermed har Venstre forpliktet seg til å sette av penger til opprustning av flaskehalser på strekningen, herunder Hoplatunnelen, samt gang- og sykkelveg fra Åsen samfunnshus til Vollamarka.

Venstre vil dermed bedre fremkommeligheten, øke standarden og bedre trafikksikkerheten på denne vegstrekningen. Hoplatunnelen er bygd i 1970 og er 4,10 meter høy. Dette er samme høyde som mange av dagens lastebiler. Det gjør at lastebilene må kjøre midt i tunnelen. Møter de noen midt i tunnelen, må de rygge ut igjen.

Gang og sykkelveg fra Åsen samfunnshus til Vollamarka/Hopla har stått øverst på kommunens trafikksikkerhetsplan i mange år, men er aldri blitt realisert. Vegen på strekningen mellom Åsen og Åsenfjord er smal. Dette resulterer i at det nesten ikke gås eller sykles i det hele tatt langs vegen.

Det er god grunn til å spørre om måten Levanger kommune arbeider med saken på er tilfredsstillende. Da saken sist ble behandlet av formannskapet i Levanger i desember 2008, ble det fra Arbeiderpartiets side foreslått å flytte gangvegen nedover på kommunens prioriteringsliste. Venstre vil derimot ha en helhetlig opprustning av fylkesvei 753, med utbedring av Hoplatunnelen, samt gang- og sykkelveg fra Åsen samfunnshus til Vollmarka for å sikre god fremkommelighet og økt trafikksikkerhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**