Ja til forenkling og avbyråkratisering

Formannskapet skal imorgen behandle en sak knyttet til kommunens praksis i saksbehandlingen av reguleringsplaner. Sola Venstre imøteser forslaget om forbedring av saksprosesser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Effektivisering og avbyråkratisering

Formannskapet skal 12. april behandle en sak om kommunens praksis i saksbehandlingen av reguleringsplaner. Asplan Viak har utført en undersøkelse som plasserte Sola kommune blant de som kom dårligst ut i den samlede vurderingen. Det man i nevnte undersøkelse satte fokus på var blant temaer knyttet til forutsigbarhet og dialog i oppstartsfasen, behandlingstid
kvalitet i saksbehandling, dialog og kvalitetssikring samt politisk og administrativ behandling.
Sola Venstre ønsker en forenkling av de fleste byråkratiske institusjoner, så vi støtter arbeidet med å forenkle de prosesser som ligger til grunn for utarbeidelse av nye reguleringsplaner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**