Turvei mellom Hellestø og Sele

Formannskapet skal idag behandle et forslag hvor det er foreslått å leie arealer for tilrettelegging av en fremtidig turvei mellom Hellestø og Sele. Sola Venstre maner til tålmodighet og oppfordrer kommunens politikere til både å ta hensyn til en svekket kommuneøkonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


De fleste er enige om at det beste er å eie, ikke leie. Sola Venstre mener at dette også en en god regel når det gjelder tilrettelegging av turveier i kommunen. Formannskapet behandler denne uken en sak hvor det er foreslått å leie areal for en fremtidig turvei mellom Hellestø og Sele.

Det arbeides allerede for å tilrettelegge området rundt Hafrsfjord til turvei og her er det ikke snakk om å leie. Det er flere årsaker til at å leie er en risikosport. Hva gjør man når leieavtalen utløper og man har investert millionbeløp i utarbeidelse av turveien? Skal man da ekspropriere? Skal man da fremtvinge en tvungen løsning og kjøpe ut området?

Sola Venstre ønsker på det nåværende tidspunkt å oppfordre til nøysomhet i denne saken. Området mellom Hellestø og Sele brukes allerede i dag som et yndet utfartssted og vi har verken behov for å legge ut store summer i leie, eller gripe ytterligere inn i dette fantastiske naturlandskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**