Vedlikehold på FV 78

Venstres fylkestingsgruppe stiller spørsmål om vedlikeholdet på Helgelandsriksveiene under fylkestinget som avholdes 11.4-15.4.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Spørsmål til fylkesråden for Samferdel

Vedlikehold på FV 78

Ved flere anledninger har Helgelandssykehuset måttet bruke båt for å transportere pasienter mellom Mosjøen og Sandnessjøen. Akuttsjef Trond M. Elsbak har uttalt at veien mellom sykehusene er nå så dårlig at den er uforsvarlig for pasienttransport.

telehiv

Foto: microsoft

Fylkevei 78 kjennetegnes av
– Sterk sporslitasje
– Store skader i dekket
– Sprang i veidekket
– dårlig avrenning og vanndammer i vegen
– Ekstrem telehiv
– slitt veibane og ising i tunneller
– generell dårlig trafikksikkerhet

Ovennevnte punkter innebærer økt fare for alvorlige hendelser samt dårlig fremkommelighet.
Det må en avveiing til om hva som er det mest prekære å få løst/utbedret slik at det fortsatt kan være sikkert å benytte dagens trase og at den har en tilfredsstillende fremkommelighet. Problemene er særlig store nå om våren med lange strekninger med telehiv.
Vegen har stor betydning for så vel nærings- og syketransport som for private.
Helgeland Regionråd har i et brev bedt om at det utarbeides en plan for hvilke nødvendige tiltak som settes inn for å sikre at vegen har god nok standard til trafikken i dag og forventet økning frem til 2014.

Spørsmål til Fylkesråden:

1. Ser Fylkesråden at FV 78 må sikres nødvendig vedlikehold frem til Toventunnellen åpnes i 2014?
2. Har NFK laget vedlikeholdsplanen for FV 78 som Helgeland regionråd etterspør?
3. Hvilke akuttiltak kan Fylkesråden love for våren/sommeren 2011?

Franziska Wika

Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**