Innlegg i debatten – Fylkestingssak 42/11 Regional plan- Klimautfordringene i Nordland

Planen Klimautfordringene i Nordland er følge av høringsdokumentet “Klimamelding for Nordland”.
Arbeidet med denne planen har vært et stort omfattende arbeid. Resultatet er en solid plan som er sektorovergripende. Dette betyr at planen oppfordrer til samarbeid!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi må ta inn over oss at alle må bidra når vi skal nå våre mål for å redusere klimautslipp og møte klimautfordringene.

For Venstre er jernbanesatsing en viktig faktor i miljøsatsinga. I denne planen synes vi at jernbanen ikke har fått den plassen og prioriteringen den bør ha. Derfor laget vi et oversendelsesforslag for å få jernbanen inn i Kapittel 13 – Transport.
Vi ønsker at elektrifisering av Nordlandsbanen vurderes som et mulig tiltak.

Elektrifisering av Nordlandsbanen er et fremtidsretta miljøtiltak som vil være Nordlands største bidrag for reduksjon av klimagasser.

Les mer om Klimautfordringene i Nordland på nfk.no

Franziska Wika
Nordland Venstre
Fauske, 10.04.2011

Klimakampanje
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**