Maktkåthet og uryddighet fra Sp

Sp ved gruppeleder Torstein Aasen prøver å vri seg unna sin slette oppførsel ved å hevde at det var uenighet i valgkomiteen da kommunestyret skulle velge styrerpresentanter til Haglebu og Tempelseter vann og avløpsselskaper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Aasens påstander står ikke til troende, sier gruppelder for V og kommunens varaordfører Runolv Stegane (V).

Brøt kommunelovens bestemmelser
Stegane påpeker at Sp brøt kommuneloevns bestemmelser om avtalevalg, til tross for at ordfører Kari Ask (Sp) var saksbehandler og la fram sak med valgkomiteens enstemmige innstilling til kommunestyret.

I leserinlegg i BP 30.04. tar Stegane et kraftig oppgjør med Sp som han mener lir av både maktkåthet og uryddighet. (Innlegget var sendt 18.04, men kom altså på trykk først 30.04.)

Steganes innlegg:
Maktkåthet og uryddighet i SP

I sist kommunestyremøte i Sigdal brøt Sp, ikke bare god takt og tone, men også reglene for gjennomføring av avtalevalg, slik dette er omtalt i kommuneloven. Jeg har, etter 24 år i kommunestyret, ikke opplevd maken i forbindelse med valg av representanter til styrer og utvalg.
Jeg registerer at Torsten Aasen (SP) prøver å forsvare dette med påstander uten rot i virkeligheten.

Høsten 2007 bestemte kommunestyret at alle valg til verv i kommunale organer og valg til styrer der kommunen er representert skulle skje etter lovens regler om avtalevalg. Det ble i tråd med dette nedsatt en valgkomite der alle partier er representert. Sp fikk lederen.

Kommunaldepartementet har i skriv til kommunene gitt regler for avtalevalg og slår fast at
framgangsmåten er avhengig av enstemmig oppslutning. Valgkomiteen legger fram en innstilling med forslag til kandidater, basert på en avtale mellom partiene/gruppene.

Når Torstein Aasen, på vegne av Sp, fremmet andre forslag enn det en enstemmig valgkomite hadde kommet fram til, brøt Sp reglene for avtalevalg. Det virker som lysten på flere verv og mer makt var viktigere enn å følge regler og normal "politisk folkeskikk". Det kom ikke fram noe som tydet på uenighet i komiteen, slik Aasen nå påstår. Det burde i så fall ha kommet fram i sak til kommunestyret, der ordfører Kari Ask (Sp) var saksbehandler.

Det er lov til å velge på en annen måte der hver gruppe eller samarbeidende grupper fremmer sine egne kandidater, men da kan en ikke bruke valgkomite og avtalevalg. Dersom Sp hadde hatt snev av vilje til å opptre ryddig, hadde partiet varslet om et slikt ønske. Det skjedde ikke.

Sp ville ha 2 av 3 kommunale medlemmer i styrene for Haglebu og Tempelseter vann — og avløp.
Partiet er sterkt i Sigdal med 45 prosent av stemmene. Men det er likevel ganske freidig å ville ha 67 prosent og en kraftig overrepresentasjon. Det kan synes som om styrken har gått til hodet på Aasen og hans medrepresentanter. Oppførselen vitner om maktkåthet og et forsøk på å lure andre. Det ble avslørt og Ap, H, Frp og V stemte samlet for valgkomiteens innstilling. Sp falt for eget grep.

Runolv Stegane
gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**