Interpellasjon om administrative utgifter i Rakkestad

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lagt fram de foreløpige KOSTRA-tallene for 2010. Når det gjelder netto driftsutgifter til administrasjon og styring i Rakkestad kommune, viser tabellen fra SSB at Rakkestad kommer ut med tildels høye tall i forhold til gjennomsnittet
for kommuner i Østfold og for snittet for kommunene i hele landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Villy Tjerbo

Foto: Aril Foto

Varaordfører og ordførerkandidat for Rakkestad Venstre, Villy Tjerbo, vil etterlyse svar på hvorfor det er slik i en interpellasjon i torsdagens kommunestyremøte.

Du kan lese interpellasjonen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**