Menneskets frihet ofrer vi ikke

– For Venstre er ethvert menneskes frihet over seg selv, sine ytringer og sine handlinger det viktigste prinsipp som staten skal beskytte, skriver Per Magnus Finnanger Sandsmark, Solveig Toft og Frode Tennebø som svar på Alf Ulvens (H) innlegg om datalagringsdirektivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


“De som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener hverken frihet eller trygghet."

Stopp DLD

Foto: Lars-Henrik

Dette sa den kjente amerikanske forfatteren og oppfinneren Benjamin Franklin en gang på 1700-tallet. Selv om han i utsagnet nok var mest opptatt avamerikanske forhold, kan man godt si at han også traff spikeren på hodet i forhold til problemet med datalagringsdirektivet.

Høyres Alf Ulven hevder i Halden Arbeiderblad 26. april at det er riktig å ofre folks frihet i det nylig vedtatte datalagringsdirektivet fordi det hevdes å være et treffsikkert hjelpemiddel mot terrorisme og organisert kriminalitet. Venstre mener at det ikke er riktig å ofre folks frihet. Vi mener også at direktivet heller ikke er et treffsikkert hjelpemiddel mot terrorisme og organisert kriminalitet.

 Solveig Toft er Venstres førstekandidat i Aremark.

Solveig Toft er Venstres førstekandidat i Aremark.
Foto: Privat

For Venstre er ethvert menneskes frihet over seg selv, sine ytringer og sine handlinger det viktigste prinsipp som staten skal beskytte. Datalagringsdirektivet er i realiteten en systematisk og vedvarende overvåkning av hele befolkningens bruk av dagligdagse kommunikasjonsmidler. Når Stortinget med Arbeiderpartiets og Høyres stemmer har innført datalagringsdirektivet, har man ofret fem millioner nordmenns frihet. Datalagringsdirektivet er en måte å kontrollere alle innbyggeres data- og mobiltrafikk på. Med dette direktivet bryter Norge med prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Nå er prinsippet snudd på hodet til at man er ansett som skyldig og under etterforskning til det motsatte er bevist. Et slikt land er ikke et trygt land. Et slikt prinsipp er ikke en rettstat verdig. Det burde være et tankekors for Høyre at direktivet er kjent grunnlovsstridig i Tyskland, Romania og Tsjekkia. ~Også forfatningsdomstolene i Bulgaria og Kypros har erklært at direktivet er problematisk i forhold til landenes grunnlov.

 Per Magnus Finnanger Sandsmark er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget.

Per Magnus Finnanger Sandsmark er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget.
Foto: Helge Eek

Når det gjelder direktivets intensjon om å være et treffsikkert hjelpemiddel mot terrorisme og organisert kriminalitet, mener Venstre at andre tiltak er mer hensiktsmessige. Vi frykter at ved iverksetting av datalagringsdirektivet, vil ressursene brukes på feil sted slik at de største kriminelle får slippe unna. Venstre foreslo i Stortinget da datalagringsdirektivet ble behandlet, å si nei til direktivet og i stedet øke politiets ressurser og målrettede virkemidler for å bekjempe terrorisme, spredning av overgrepsbilder av barn og annen organisert kriminalitet. Det er fullt mulig for kriminelle å unngå datalagringsdirektivet ved hjelp av fritt tilgjengelige anonymiseringsverktøy. Det blir også relativt enkelt å plante elektroniske “bevis” for å forvirre politi og påtalemakten, og som i ytterste konsekvens kan få uskyldige mennesker dømt.

Sovjetdiktatoren Lenin sa at "Friheten er dyrebar -så dyrebar at den må rasjoneres." Det kan virke som om Alf Ulven er enig med Lenin i dette utsagnet. For Venstre er friheten så dyrebar at den må gjelde overalt og for alle.

Vi er glade for at ungdommene Halden Arbeiderblad har intervjuet om datalagringsdirektivet er enige med oss. Det gir håp for fremtiden.

Per Magnus Finnanger Sandsmark, førstekandidat Østfold Venstre
Solveig Toft, førstekandidat Aremark Venstre
Frode Tennebø, Halden Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**