Vil du være med på å utforme Våler Venstre sin politikk?

Våler Venstre inviterer til innspill og dialog om partiprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vi inviterer i disse dager en rekke interesseorganisasjoner og andre til å komme med innspill til hvordan lokale utfordringer kan løses på best mulig måte gjennom en Venstre-politikk.

Arbeidet med partiprogram til høstens kommunevalg pågår fortsatt, og det er store muligheter for å påvirke både valg av kampsaker og komme med gode forslag til hvordan aktuelle saker kan løses på best mulige måte.

Har du et innspill til hvordan Våler kan bli en ennå bedre kommune? Ta kontakt direkte med en av våre politikere, eller send en e-post til [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**