Ordførerkandidater bør prioritere Representantskapet

Uttalelse fra styret i Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Mange viktige funksjoner er samlet i interkommunale selskaper i Salten. Salten Brann, IRIS og Miljøtilsynet har egne styrer, mens det er Representantskapet som er generalforsamling og øverste organ for alle disse interkommunale selskapene. Vedtektene forhindrer at man både kan ha posisjoner i Representantskapet og

samhandlingsreform

styrene. I tillegg til å være generalforsamling funger Representantskapet også som en viktig møtearena for Salten politikerne.

Det har vært et ønske fra samarbeidskommunene og kutyme at ordførerne prioriterer representantskapet, mens styrene bemannes av andre politikere. Av Salten kommunene har Bodø og Odd Tore Fygle som eneste ordfører inneværende periode valgt et styreverv over Representantskapet. Bodø Venstre reagerer på at Arbeiderpartiets nye ordførerkandidat Hild Marit Olsen også velger å nedprioritere Salten samarbeidet i representantskapet.
Bodø Venstre beklager at toppkandidater nedprioriter viktige samarbeidsorgan til fordel for bedre betalte styreverv.

Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**