Live Giset

innvalgt på kumulert plass i kommunestyret 2011-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Live

Foto: E.Aares

Live Giset – om holdninger
1. Hvorfor er du med i Venstre?
Jeg mener mye om mangt og ble spurt om å være med. Vurderte det dithen at da kunne jeg si noe og mene noe i fora hvor jeg kan være med å påvirke. Venstre gjenspeiler mye av mine verdier og virker så langt som et parti med romslighet og høyde under taket.
2. Hva er etter din mening skilnaden mellom Venstre og andre partier? Igjen, virker rausere samt at enkeltmennesket taes på alvor. Om enn Venstre er lite signaliserer det at partiet ikke går på akkord med meningene kun for å friste velgere. Et ærlig parti.
3. Hva er dine hjertesaker? “Support your local planet” og “Walk your talk” ….med det mener jeg at jeg tror på enkeltmenneskets mulighet til å påvirke og at vi må begynne med lokale, nære ting for å forandre noe. Mere hjertesaker ? Se neste spørsmål.
4. Hva vil du Hamar Venstre skal arbeide med i neste kommunestyreperiode? – en konkret og god byutvikling. Hvordan løser det daglig bylivet seg i den forholdsvis voldsomme byggeperioden de nærmeste 3 år ? Vil vi Hamar Sentrum som handelsby ? Og i tilfelle hvilke konkrete, gjennomførbare grep kan vi gjøre NÅ
– nærhet til Mjøsa, virkelig satse på vår naturlig fordel som innsjøen gir.
– kollektivtraffikk ,-er vi dekket godt, hvordan kommer man seg kollektivt fra åsa, Ridabu osv . Samspiller buss med jernbane, div.åpningstider ? Kan vi gjøre noe med prisen ? (pr. dato “lønner ” det seg å ta drosje til byen om 4 stk vil på byen en kveld) og sykkeltilgjengelighet med sykkelveier osv.
5. Hvilke utenlandske politikere ser du mye opp til? Angela Merkel ! Hun er standhaftig og flott i et veldig mannsdominert Europa, Nelson Mandela og i den grad han var politiker,- Mahtma Gandhi

Om kvalifikasjoner
6. Hvilket yrke har du?
optiker og kremmer
7. Hvilke utdanning har du som kan hjelpe deg som politiker? ingen !
8. Hvilke andre kunnskaper og erfaringer kan hjelpe deg som politiker? Drevet “på gulvet” i byen i 25 år og har en rimlig politisk oppvekst.
9. Har du noen kunstneriske talenter som også hjelper deg? Vet ikke hva du mener med det,- jeg skriver endel om det er kunstnerisk nok ?

Om hva du liker
10. Hva slags bøker liker du, og hvilken bok leser du for tiden?
– leser mye forskjellig og leser fortiden Lackberg
11. Hva slags musikk liker du? Er ikke veldig opptatt av musikk men liker endel klassisk, viser, ballader…
12. Hvilke andre fritidssysler har du? Jobber mye, men liker havearbeide, reiser, matlaging, spill ( type quiz, kort osv…)
13. Har du en god og kort historie du kan fortelle? Litt usikker hva du spør om her…..en vits ??

Om din sivilstatus osv.
14. Hva er din sivilstatus?
Singel
15. Noen foreninger du er medlem av som du vil nevne? DNT, Hamar Sanitetsforrening, Hamar husflidslag, humanetisk forbund, Hamar historielag, Rolf Jacobsens venner, Hamar Vest Rotary, Norges optikerforbund, Rørosmussets venner, Røroslaget….

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**